Kobieta-pracownik i elastyczny czas pracy: jakie daje jej korzyści?

Elastyczny czas pracy i korzyści jakie daje

Pojęcie elastycznego czasu pracy jest w polskim prawodawstwie dość nowe, dlatego niektórzy pracodawcy oraz pracownicy nadal nie do końca wiedzą, jak podejść do tego tematu. W wielu branżach, szczególnie korporacyjnych, takie rozwiązanie uchodzi za wyjątkowo praktyczne oraz efektywne, przynoszące wiele innych korzyści. Zwraca się też uwagę na jego duże zalety w stosunku do kobiet-pracowników, które dzięki elastycznym godzinom wykonywania pracy wiele zyskują.

Czym jest elastyczny czas pracy?

To nic innego ruchomy czas rozpoczynania pracy. Jego podstawą jest układ pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wyznaczający dowolne godziny na podjęcie pracy w okresie ustalonym przez pracodawcę. Mówiąc wprost: pracodawca określa, że pracownik ma wyrobić dziennie 8h pracy np. między 6 rano a 18 wieczorem, ale to pracownik sam wybiera czas, w jakim to zrobi. Może więc pracować w godzinach 6-14, ale równie dobrze 10-18. W elastycznym systemie pracy większy nacisk stawia się na zadaniowość pracownika i jego efektywność.

Różnice z pracą zdalną

Z pozoru elastyczny czas pracy i praca zdalna są do siebie bardzo podobne, bo mają zbliżone założenia. W oby przypadkach pracownik sam decyduje, kiedy rozpocznie pracę i ją zakończy. Zasadniczą różnicą jest jednak to, że praca zdalna wykonywana jest poza biurem, natomiast zasady elastycznego czasu pracy mogą odnosić się też (i przede wszystkim) do pracowników wykonujących swoje zadania w miejscu wskazanym przez pracodawcę.

Korzyści dla kobiet

Takie rozwiązanie to zalety zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników, chociaż okazuje się, że kobiety mogą czerpać z niego nieco większe korzyści niż panowie. Wynika to z dużej mierze ze specyfiki pracy kobiet, która nastawiona jest najczęściej na dokładność, sumienność i bazuje na zadaniowym trybie pracy.

Zwiększenie efektywności

Kobiety o wiele łatwiej rozpraszają się podczas wykonywania monotonnych i rutynowych zadań. Dlatego elastyczny czas pracy, który wprowadza zmiany w tej rutynie (związane z chociażby z samą zmianą godzin), działa na korzyść kobiet-pracowników, znacznie zwiększając ich efektywność. W rezultacie w krótszym czasie mogą wykonać pracę, którą w innym trybie wykonywały o wiele dłużej, zachowując przy tym jej wysoką jakość.

Łączenie pracy z macierzyństwem

Kobiety decydujące się na macierzyństwo, wychowywanie dzieci i opiekę nad domem oraz łączenie tych elementów z karierą z pewnością docenią elastyczny czas pracy. Pozwala on bowiem na skuteczne i dość proste wyznaczenie granicy między zajmowaniem się dziećmi a wykonywaniem służbowych obowiązków. Kobieta sama decyduje, w którym momencie będzie pracowała i ile czasu chce poświęcić danego dnia dziecku. Elastyczność pozwala jej pracować wtedy, gdy ma do tego najlepsze warunki a nie wedle nakazu z góry.

Więcej „urlopu” 

Rozwiązania bazujące na elastycznym czasie pracy same w sobie są… bardzo elastyczne. Wciąż obowiązuje z nich 40h tydzień pracy, ale nie oznacza to, że pracownik musi spędzić w niej 5 dni po 8 godzin. Wręcz przeciwnie – elastyczność wymiaru pracy sprawia, że może stworzyć sobie dodatkowy dzień „wolnego”. To sytuacja, w której przez 4 dni pracuje po 10 godzin, aby 5 dnia wyrobić już tygodniowy limit i nie przychodzić w ogóle do pracy. To świetna okazja dla kobiet-matek, które w ten sposób mogą znaleźć dodatkowy dzień na spędzenie czasu z rodziną, dziećmi czy zrobić sobie przedłużony weekend.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *